En blogg om begravningar och döden
Var finns vi?
Ring oss gärna på 08-644 98 70

Kortare tid mellan dödsfall och begravning

av Begravningsentreprenören 5. april 2012 11:03

Den 1 maj 2012 får vi nya regler angående tiden som kan passera mellan dödsfall och kremering eller gravsättning av kista. Vi har i Sverige haft den i särklass längsta tiden, helt annorlunda än i våra grannländer Norge och Danmark till exempel. Genomsnittstiden i Stockholm har hitintills varit 31 dagar. En lång tid att vänta, en lång tid för anhöriga, mycket står då på vänt och man känner att man inte kan planera något förrän begravning har varit.Orsakerna till den långa tiden är många, förklaringarna desto fler men förmodligen måste en attitydförändring till stånd i många led. Det är många som är inblandade i ett dödsfall. Det är sjukhusen med utskrift av dödsbevis, det är Skatteverket med inregistrering av dödsfallet, det är anhörigas kalendrar, det är olika önskemål om ceremonilokal, församlingarnas tillgänglighet, präst/officiant, det är val och tillgänglighet av lokal för minnesstund med mera. Allt detta skall fungera och valen skall överensstämma med familjens önskemål, och detta sammantaget har bidragit till den långa väntetiden. Nu kommer det all ställas andra krav på församlingar, på kyrkogårdsförvaltningar och också naturligtvis på anhöriga för att lagen som säger att kremeringen eller gravsättning skall ha skett inom en månad efter dödsfallet skall kunna efterföljas.Vi på begravningsbyåerna är beredda att göra allt för att hjälpa anhöriga och för att det ska fungera som lagen säger.

Taggar: , , ,

Blogg

Lägg till kommentar
biuquote
  • Kommentar
  • Förhandsgranskning
Loading


Månadslista

Kategorilista