En blogg om begravningar och döden
Var finns vi?
Ring oss gärna på 08-644 98 70

Kortare tid mellan dödsfall och begravning

av Begravningsentreprenören 5. april 2012 11:03

Den 1 maj 2012 får vi nya regler angående tiden som kan passera mellan dödsfall och kremering eller gravsättning av kista. Vi har i Sverige haft den i särklass längsta tiden, helt annorlunda än i våra grannländer Norge och Danmark till exempel. Genomsnittstiden i Stockholm har hitintills varit 31 dagar. En lång tid att vänta, en lång tid för anhöriga, mycket står då på vänt och man känner att man inte kan planera något förrän begravning har varit.Orsakerna till den långa tiden är många, förklaringarna desto fler men förmodligen måste en attitydförändring till stånd i många led. Det är många som är inblandade i ett dödsfall. Det är sjukhusen med utskrift av dödsbevis, det är Skatteverket med inregistrering av dödsfallet, det är anhörigas kalendrar, det är olika önskemål om ceremonilokal, församlingarnas tillgänglighet, präst/officiant, det är val och tillgänglighet av lokal för minnesstund med mera. Allt detta skall fungera och valen skall överensstämma med familjens önskemål, och detta sammantaget har bidragit till den långa väntetiden. Nu kommer det all ställas andra krav på församlingar, på kyrkogårdsförvaltningar och också naturligtvis på anhöriga för att lagen som säger att kremeringen eller gravsättning skall ha skett inom en månad efter dödsfallet skall kunna efterföljas.Vi på begravningsbyåerna är beredda att göra allt för att hjälpa anhöriga och för att det ska fungera som lagen säger.

Taggar: , , ,

Blogg

Minneslund

av Begravningsrådgivare A 5. april 2011 14:29

Att välja plats för gravsättning är i en del fall självklart därför att det t.ex. finns en grav i familjen. I andra fall är kan det bli svårare särskilt om den avlidne inte har uttryckt några egna önskemål. Minneslund är ett utav de alternativ som vi har att välja för gravsättning. Minneslunden är en anonym grav och finns på de flesta kyrkogårdar. Vid gravsättningen får anhöriga inte vara med just därför att man inte ska veta var i minneslunden stoftet är gravsatt, anhöriga får meddelande från kyrkogårdsförvaltningen när gravsättningen är utförd. Det finns en gemensam plats där man kan tända ljus eller lägga blommor.

Tanken med minneslund är också att man kan besöka vilken minneslund som helst och tända ett ljus eller lägga en blomma även om den avlidne är gravsatt någon annanstans. Minneslunden där man är, just då, får skapa utrymmet för minnet av den man saknar även om stoftet geografisk kanske är långt borta.

Det är viktigt att tänka igenom innan man väljer alternativ för gravsättning då valet inte är självklart. Man har god tid på sig att bestämma sig för gravform, upp till ett år efter begravningen.

Taggar: , ,

Månadslista

Kategorilista