En blogg om begravningar och döden
Var finns vi?
Ring oss gärna på 08-644 98 70

Rengöring av gravstenen

av Begravningsentreprenören 25. april 2012 15:14

Så här års börjar man fundera på att plantera blommor på graven. När man kommer dit så upptäckeer man ofta att gravstenen är smutsig efter vinterns regn och snöfall. Det kanske till och med växer mossa på den. Det finns många sätt att rengöra den på. En borste och vanlig såpa kan vara ett första försök, miljövänligt också. Ofta räcker det med såpa om man gör rent någorlunda kontinuerligt. Men ibland kanske det inte räcker, man behöver ett mer för stenmaterial anpassat medel. Detta hittar man för det mesta hos stenfirmorna och naturligtvis hos de som säljer gravstenar. Var försiktig med de guldfärgade bokstäverna bara. 

Taggar: , ,

Blogg

Kortare tid mellan dödsfall och begravning

av Begravningsentreprenören 5. april 2012 11:03

Den 1 maj 2012 får vi nya regler angående tiden som kan passera mellan dödsfall och kremering eller gravsättning av kista. Vi har i Sverige haft den i särklass längsta tiden, helt annorlunda än i våra grannländer Norge och Danmark till exempel. Genomsnittstiden i Stockholm har hitintills varit 31 dagar. En lång tid att vänta, en lång tid för anhöriga, mycket står då på vänt och man känner att man inte kan planera något förrän begravning har varit.Orsakerna till den långa tiden är många, förklaringarna desto fler men förmodligen måste en attitydförändring till stånd i många led. Det är många som är inblandade i ett dödsfall. Det är sjukhusen med utskrift av dödsbevis, det är Skatteverket med inregistrering av dödsfallet, det är anhörigas kalendrar, det är olika önskemål om ceremonilokal, församlingarnas tillgänglighet, präst/officiant, det är val och tillgänglighet av lokal för minnesstund med mera. Allt detta skall fungera och valen skall överensstämma med familjens önskemål, och detta sammantaget har bidragit till den långa väntetiden. Nu kommer det all ställas andra krav på församlingar, på kyrkogårdsförvaltningar och också naturligtvis på anhöriga för att lagen som säger att kremeringen eller gravsättning skall ha skett inom en månad efter dödsfallet skall kunna efterföljas.Vi på begravningsbyåerna är beredda att göra allt för att hjälpa anhöriga och för att det ska fungera som lagen säger.

Taggar: , , ,

Blogg

Minnesstund

av Begravningsentreprenören 8. mars 2011 11:41

Minnesstunden efter en begravningsceremoni är en betydelsefull del i begravningen. Det är då man får tillfälle att umgås med andra som på olika sätt och kanske under olika tider känt den avlidne. Att över en kopp kaffe eller en bit mat, under lite mer avspända former, få träffas och minnas kan skänka tillfredsställelse och bli en viktig del i sorgebearbetningen.

 

Taggar: ,

Minnesstund

Månadslista

Kategorilista