En blogg om begravningar och döden
Var finns vi?
Ring oss gärna på 08-644 98 70

Att ta avsked

av Begravningsrådgivare A 12. april 2011 09:45

När någon dör och anhöriga inte har varit närvarande så ges oftast en möjlighet att se den döde. Det är inte ovanligt att anhöriga känner sig tveksamma till att se den som har dött, rädslan för att det blir ett obehagligt minne och att man hellre vill minnas den döde som han eller hon såg ut när hon levde.

 Jag tror det är viktigt att anhöriga själva får möjlighet att förvissa sig om att döden är ett faktum, särskilt vid det tillfällen då dödsfallet har kommit hastigt. Det har visat sig att verkligheten ofta hjälper oss i den fortsatta sorgebearbetningen än de fantasier som istället kan uppstå, detta gäller särskilt hos barn, därför är detta viktigt att fundera igenom om det finns barn i den dödes närhet att man noga förbereder och ger möjlighet till detta avsked. 

För att avskedet eller visningen som det också kallas, ska bli bra så måste man som anhörig få möjlighet att förbereda sig. T.ex. att någon från vårdpersonalen eller från begravningsbyrån berättar innan hur den avlidne ser ut och om eventuella förändringar har skett och finns med när visningen äger rum. Det är ett tillfälle som måste få ta tid där det ges utrymme för sorgen och att man på något sätt "ta in" att den man står vid nu inte lever längre. 

Avskedet ska ses som en hjälp och en möjlighet inte som ett måste, men det är viktigt att man får information om denna möjlighet så att man kan fundera igenom innan man tar beslut om hur man vill göra.

Taggar: , ,

Lägg till kommentar
biuquote
  • Kommentar
  • Förhandsgranskning
Loading


Månadslista

Kategorilista